Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biotopes

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Biogeografické a ekologické determinanty složení společenstev mechorostů ostrovních biotopů v Hrubém Jeseníku
 (Markéta Táborská)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rdvk7/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Inventarizace a hodnocení vývoje biotopů s výskytem vstavačovitých rostlin v Železných horách
 (Alois Procházka)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3uqjfc// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Stav lučních biotopů, které jsou předmětem ochrany maloplošných zvláště chráněných území v České republice
 (Johana SKUHROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2c9ub8// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Inventarizace a hodnocení vývoje biotopů s výskytem vstavačovitých rostlin v Železných horách
 (Alois Procházka)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3uqjfc// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Možnost obnovy mokřadních ohrožených biotopů ze semenné banky na příkladu slaniska
 (Eva ČÍŽKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ndamyx// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení flóry agrarních teras a okolních biotopů s využitím světelného režimu lokality
 (Jana SEDLÁČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y9n5f5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení biotopů a služeb ekosystému při alternativním využití území\nl{}
 (Jan VESELÝ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ti8w8p// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Společenstva epigeických brouků plantáží rychle rostoucích bylin a okolních biotopů
 (Zuzana JAHNOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qjng93// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza druhového spektra střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) rozdílných biotopů bzeneckých písčin.
 (Patrik HAJDAJ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rgwiai// | Biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Význam přírodě blízkých biotopů pro poskytování ekosystémových služeb střevlíky (Carabidae) na poli řepky ozimé
 (Tomáš KDOLSKÝ)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//clpve7// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)