Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bohdan slama

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie
 (Hana JOSEFOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xz2yny// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Práce na příbuzné téma

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků
 (Dan Sláma)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztl2o/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Filmy Bohdana Slámy a jejich dramaturgické souvislosti
 (Zdeněk Vévoda)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//3afcb8// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Práce na příbuzné téma

Návrh změn vybraných ustanovení v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 (Aleš Sláma)

2011, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/g9ext/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Dopady metanolové aféry
 (Vít SLÁMA)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s4mmzy// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení současného stavu vybraného území pro řešení pozemkové úpravy
 (Marek Sláma)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yqghug// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Energetické využití agropaliv
 (Daniel Cabiš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104968 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Analýza nových trendů v konstrukci a používání dopravních a manipulačních zařízení a prostředků v zemědělství.
 (Dana SOMMEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//36hkqn// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Práce na příbuzné téma

Analýza beatů podle McKeeho v českém filmu po roce 2000
 (Lucie Plaširybová)

2017, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n28h05// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba | Práce na příbuzné téma

Charakterizace biomasy metodami termické analýzy
 (Daniel MATEJÍK)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nejujn// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)