Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

border areas

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
The impact of Mexican migration on economic stability in selected areas of labor market and security of the region close to the state border
 (Natália Valachovičová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zvhk94// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Možnosti lezeckých aktivit v lanových centrech a ferratových oblastech v Karlovarském kraji, včetně příhraničních oblastí.
 (Jan MIKA)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//odskf3// | Tělesná výchova a sport / Aktivity v přírodě | Práce na příbuzné téma

Možnosti rozvoje vybraných pohraničních prostorů integrující se střední Evropy pohledem politické a kulturní geografie
 (Pavel ROUBÍNEK)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//eb5in3// | Geografie / Politická a kulturní geografie | Práce na příbuzné téma

Využití metod geoinformatiky pro sledování změn lesních porostů v pohraničních oblastech ČR
 (Lucie PATROVSKÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pg2id5// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Historický vývoj zvolených obcí v příhraničních oblastech
 (Ondřej SLÁDEK)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zck4e0// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

Cestovní ruch v příhraničních oblastech Česka (se zaměřením na turistický region Šumava)
 (Martina Kurzová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54628 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Analýza zdrojů dat pro modelování krajiny v příhraničních oblastech
 (Sabina Gašparová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115210 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Analýza služeb neziskových organizací v příhraničních oblastech Jihočeského kraje
 (Jiří Brožík)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31059 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Vývoj půdní držby v příhraničí České republiky
 (Jaroslava HOŘEJŠÍ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5xjcl3// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)