Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

box-jenkins methodology

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metodika použití Boxových-Jenkinsových modelů sezónních časových řad
 (Tadeáš Kocuba)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128751 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Práce na příbuzné téma

Analýza burzovního indexu s důrazem na Boxovu--Jenkinsovu metodologii
 (Jan ŠVEC)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//te30tm// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Práce na příbuzné téma

Trendově a diferenčně stacionární časové řady
 (Martina Hlostová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs0uf/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Predikce spotřeby vsázky provozu pro výrobu výpalků z tlustých plechů
 (Lenka Grygarová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81958 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Statistická analýza vývoje cen vybraných akcií
 (Michal Svoboda)

2022, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/ne2gz/ | Ekonomika a management podniku / | Práce na příbuzné téma

Rekurentní metody v analýze časových řad
 (Jan Bernard)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xterl/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma