Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

brassica rapa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Kultury "hairy roots" řepky olejky (Brassica napus) jako nástroj pro studium funkce genů
 (Jan Butula)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ud8g7/ | Experimentální biologie rostlin / | Práce na příbuzné téma

Význam řepky olejky (Brassica napus) pro původní opylovače
 (Zuzana Bartíková)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB14364 | Biologie a ekologie / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu stresových faktorů na stavbu a funkci fotosyntetického aparátu brukve řepky olejky (Brassica napus L. var. napus)
 (Tamara RÁKOSNÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zcksxs// | Učitelství pro základní školy / Přn-Chn | Práce na příbuzné téma

Vliv kadmia na vybrané fyziologické a anatomické charakteristiky a průběh stresové reakce u řepky olejky (Brassica napus L.)
 (Martina Komárková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi109 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Současné trendy a výsledky pěstování řepky olejky (Brassica napus L.)
 (Dalibor Vintr)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ok4x08// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu stresových faktorů na fotosyntézu, vodivost průduchů a transpiraci brukve řepky olejky (Brassica napus L. var. napus)
 (Laura BICANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h95eqt// | Učitelství pro základní školy / Přn-Chn | Práce na příbuzné téma

Energetické zpracování odpadů při výrobě Brassica napus var. napus (řepka olejná -sláma a pokrutiny)
 (Marcela Pregetová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128853 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Regulace plevelů na orné půdě v porostech řepky (Brassica spp.)
 (Pavel FILÍPEK)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eyou0r// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Zeleniny Vietnamu vhodné pro introdukci do ČR
 (Thi Ha Dang)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qnniie// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Genetické profilování dostupných genových zdrojů řepice olejné
 (Martina ZÁVADSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//n4h9yz// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)