Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

brca1.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Význam molekulárně genetického testování BRCA1, BRCA2 a dalších genů u pacientů s karcinomem prsu a ovarií
 (Petra Sedláková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/puchx/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Detekce mutací a intragenových přestaveb v genech BRCA1 a BRCA2 pomocí sekvenování a metody MLPA
 (Kristýna PECHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//970wge// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Vyšetření mutací v BRCA1 a BRCA2 genech
 (Šárka Oplíštilová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//agpbyc// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Charakterizace zlomových míst intragenových přestaveb genů BRCA1 a BRCA2
 (Gabriela JANÝŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vtv0cr// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Vyšetření BRCA1 a BRCA2 genů u muže
 (Petra Březíková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xnllx9// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Charakterizace vazby nádorového supresoru proteinu BRCA1 k poškozené DNA
 (Helena Fridrichová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k20jb/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Detekce rozsáhlých genomických delecí a duplikací v genu BRCA1 u pacientek s dědičnou predispozicí k nádorům prsu a ovaria
 (Veronika Kosinová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzpo0/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Odpověď na poškození DNA v BRCA1 deficientních buněčných liniích
 (Tereza BUCHTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hs15z3// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Vazba proteinu BRCA1 na lokální struktury DNA.
 (Ondřej KWAŚNÝ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hok8vi// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Vazba BRCA1 na poškozenou DNA. Interakce s proteiny.
 (Anna NIZIOLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4aejtz// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)