Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bylinne patro

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Vliv přeměn druhové skladby lesních porostů na bylinné patro ve Žďárských vrších
 (Jakub Zimola)

2021, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wod9cw// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Tok manganu v lesním ekosystému - bylinné patro
 (Eliška HABÁSKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q9wqow// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv produktivity a dalších faktorů prostředí na diverzitu bylinného patra lesů.
 (Irena Axmanová)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g64sa/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Vliv nepůvodních listnatých dřevin na diverzitu bylinného patra
 (Milan Šenkýř)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpzms/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Které procesy ovlivňují prostorovou variabilitu bylinného patra v lesích na jemné škále?
 (Markéta Chudomelová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e6kme/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Odhad biomasy bylinného patra lesních porostů bučin ve vztahu k ostatním porostům listnatých lesů
 (Kateřina Píšťková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1sge/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Srovnání úrovně druhové diverzity bylinného patra lesů v oboře a mimo oboru (Holedná)
 (Jarmila Keclíková)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2q1v6b// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Obnova bylinného patra v nově založených lesních porostech pomocí dosevu stanovištně původních druhů
 (Jitka KADRMANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y67w32// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních poměrů a hlavní úrovně lesního porostu na strukturu bylinného patra v masívu Ondřejníku (okr. Frýdek-Místek)
 (Ondřej Šigut)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d4jbn2// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)