Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

carbon monoxide

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Nenápadný přízrak jménem oxid uhelnatý, komplexní řešení intoxikace oxidem uhelnatým v přednemocniční péči a na urgentních příjmech.
 (Lada ŽAMPACHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ilvgu3// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

Připravenost zdravotnické záchranné služby na události s výskytem oxidu uhelnatého
 (Iva Krumbholcová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118714 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Zmapování výskytu oxidu uhelnatého v provozu zauhlování elektrárny Počerady a návrh přístrojového vybavení pro jeho měření
 (Miroslav Janega)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107825 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Specifika péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým v neodkladné péči
 (Tomáš BRŮŽEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xf0v6u// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Připravenost zdravotnické záchranné služby na události s výskytem oxidu uhelnatého
 (Iva Krumbholcová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118714 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku CO2 na výbušné vlastnosti směsi oxidu uhelnatého a vzduchu
 (Jakub Mrázek)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//nfq8et// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Experimentální studie výbuchových charakteristik směsí oxidu uhelnatého a metanu se vzduchem
 (Vít Šerý)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ab6f1e// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

TBM: riziko kontaminace vzduchu CO při práci v přetlaku
 (Pavel Táborský)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130004 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Detektory oxidu uhelnatého pro ochranu domácností
 (Pavlína Martinková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zjebap// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Přednemocniční neodkladná péče o pacienty s otravami oxidem uhelnatým
 (Iva HAJÍČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j5gkse// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)