Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

casticova analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Částicová analýza a hodnocení mazivosti motorových a převedových olejů
 (Filip Šmíd)

2012, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//teuwa9// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Analýza motorových olejů pro dopravní prostředky instrumentálními metodami
 (Marie Sejkorová)

2014, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6gnf09// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky | Práce na příbuzné téma

Analýza motorových olejů pro silniční závodní motocykly
 (Martin Laifr)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ura8lf// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Strukturní analýza částicových systémů metodami počítačové geometrie
 (Jiří ŠKVÁRA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ibdwuo// | Fyzika / Počítačové modelování ve vědě a technice | Práce na příbuzné téma

Analýza částic v olejích pro dopravní prostředky
 (Martin Kamenický)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bpxvit// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Analýza světlo rozptylujících defektů na povrchu leštěné křemíkové desky
 (Olga Spišáková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99280 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Analýza anthokyaninů HILIC chromatografií
 (Markéta PONÍŽILOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iq0dy1// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

APLIKACE ČÁSTICOVÉ ANALÝZY V TRIBODIAGNOSTICE
 (Martin Teplý)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m0q72m// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Analýza a testování systémů lidarové simultánní lokalizace a mapování
 (Lukáš KUHAJDA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wfxop9// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Částicové vázaná atmosférická rtuť
 (Ondřej Zvěřina)

2012, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3m7e/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)