Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

casting

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Charakteristika metody squeeze casting pro výrobu odlitků
 (Vladislav Obychod)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//2j6r9z// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Srovnání technologie nízkotlakého lití do kokil s technologií lití s protitlakem
 (Dominík Tomášek)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144321 | Metalurgické inženýrství / Slévárenské technologie | Práce na příbuzné téma

Konstrukce formy pro hliníkový odlitek a návrh alternativní varianty licího stroje
 (Aleš VILDMAN)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4p9g41// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Možnosti optimalizace parametrů oscilace krystalizátoru pro nízké odlévací rychlosti během plynulého odlévání oceli
 (Michal Benko)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144215 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Výskyt a řešení neshod u odlitků v technologii nízkotlakého lití
 (Andrea Malá)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128973 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu okrajových podmínek odlévání oceli na zanášení licího prášku do objemu ingotu
 (Eva Novotná)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136564 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu parametrů procesu odlévání na výskyt vybrané vady odlitků
 (Petr BYSTRIANSKÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bnie8q// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Optimalizace procesu lití - odstranění vad odlitku
 (Lukáš HRNČÍŘ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//avc4l9// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Optimalizace procesu obrábění u odlitků z vysokotlakého lití
 (Lukáš Kudláč)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ol9toi// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Postoje vysokoškolských studentek k legálním možnostem odložení novorozence
 (Anna Příhodová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0jfi/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)