Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cd

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Cílená terapie B-lymfoidních malignit: úloha molekuly CD20 a možnosti optimalizace anti-CD20 imunoterapie
 (Veronika Kozlová)

2021, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbll3/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci
 (Olga Tichá)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sab3c/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Mechanismus regulace a funkce CD20 u normálních a maligních B lymfocytů: implikace pro cílenou léčbu
 (Anežka Schifferová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9kur/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Fosforylace a subcelulární lokalizace proteinu prominin-1/CD133
 (Petr Pleskač)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hddlh/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Role receptoru CD36 ve vnímání chuti mastných kyselin
 (Veronika Křešťáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdd8v/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Role receptoru CD36 ve vnímání chuti mastných kyselin
 (Veronika Křešťáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdd8v/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69 lymfocytů kultivovaných v přítomnosti fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk
 (Magdaléna KRAUSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//61zcjg// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Blanokřídlí - výukové CD
 (Krištof LÁBSKY)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ru4bsb// | Učitelství pro střední školy / Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Cimbálová muzika Cyril: nahrávání a křest CD
 (Dominika Machalíčková)

2020, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qpl30/ | Hudební umění / Hudební produkce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)