Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

celogenomovy screening

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Cílená terapie B-lymfoidních malignit: úloha molekuly CD20 a možnosti optimalizace anti-CD20 imunoterapie
 (Veronika Kozlová)

2021, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbll3/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

Detekce submikroskopických aberací metodou array CGH
 (Pavla HORÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yn35k9// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Využití metody HR-CGH pro molekulárně cytogenetickou charakterizaci nádorů mozku
 (Eva Nečesalová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujhk6/ | Všeobecné lékařství / Lékařská biologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární diagnostika mnohočetného myelomu s využitím komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA čipech (array-CGH)
 (Jan Smetana)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zv1z4/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma