Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

celuloza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Plazmatem exponovaná celulóza a její vlastnosti
 (Kamil Kotrba)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//gt43rw// | Biomateriály pro medicínské využití / | Práce na příbuzné téma

Celulóza a její deriváty v pevných lékových formách
 (Tereza Mastejová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gydbrz// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Celulóza jako prekurzor uhlíkatých aerogelů
 (Jana ŠTEFELOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5s2iw8// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Využití celulózy a jejích modifikací v biologii a medicíně
 (Terezie Adolfová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q87n8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Konstrukce rekombinantní Pseudomonas putida schopné růstu na amorfní formě celulózy
 (Eva Šviráková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l7gka/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vybrané testy biologické aktivity se zaměřením na sloučeniny bóru a modifikace celulózy
 (Jana Zarzycká)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbzfk/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti termické analýzy při přípravě a charakterizaci materiálů na bázi celulózy
 (Jana ŠTEFELOVÁ)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5jciow// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Multifunkční bavlněná textilie s celulózou plněnou nano TiO2
 (Bandu Madhukar Kale)

2017, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//yryvar// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

Ověření antimikrobiální aktivity krycích a obvazových materiálů z oxidované celulózy
 (Markéta Rybičková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hmojgn// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Použití celulózy v oblasti inkoustového tisku
 (Jan Katrňák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//79kq9q// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)