Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cerne uhli

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Pásový dopravník pro dopravu černého uhlí
 (Filip Vaněk)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129581 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

Návrh POPD v ložisku černého uhlí v lokalitě Calatrava - Filipínská republika, se zaměřením na geomechaniku.
 (Tomáš Tichý)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120043 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení dobývání černého uhlí v období od roku 2005 do dokopání zásob a další využití povrchu po asanaci
 (Lukáš Pavlík)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//itrcyk// | Ekonomika a management / Podnikání (pro absolventy VOŠ) | Práce na příbuzné téma

Problematika emisí Hg po spalování hnědého a černého uhlí z velkých spalovacích zdrojů
 (Michael Dvořák)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//f7kvjk// | Strojírenství / | Práce na příbuzné téma

Emise PAU včetně benzo(a)pyrenu při spalování černého uhlí v domácích topeništích
 (Viktor Mrázek)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115014 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Težba uhlí na Frenštátsku? (analýza dosavadních názorů)
 (Alena Bordovská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0uw7/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu vybraných faktorů na cenu černého uhlí
 (Daniel Švec)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46339 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Práce na příbuzné téma

Ekonomické aspekty těžby černého uhlí v České republice se zaměřením na Moravskoslezský kraj
 (Dominika Nová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102750 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Obsahy Y, La, Ce a Nd v uhlí a produktech spalování
 (Petra Pawlusová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114596 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Nové flotační sběrače ve flotaci černého uhlí
 (Lukáš Marek)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92366 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)