Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cerny prikop

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Geochemická charakteristika vod a dnových sedimentů Černého příkopu
 (Daniel Müller)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w46p9/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Monitorování vybraných hydrochemických parametrů Černého příkopu v souvislosti s ukončením koksovny Jan Šverma
 (Šárka Drastichová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98002 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Použití bakteriálního loužení při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu
 (Zuzana Sošková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86285 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Použití bakteriálního loužení jako druhého stupně čištění při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu
 (Sylva Váňová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86130 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Vliv Černého příkopu na znečištění řeky Odry adsorbovatelnými organickými halogeny
 (Šárka Puchýřová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86585 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Použití flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu
 (Kamil Ožana)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86166 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Aplikace flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu
 (Petr Kotyza)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74360 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení genotoxického potenciálu odpadních a povrchových vod
 (Zuzana TOGNEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fihjmh// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení obsahu vybraných léčiv ve vodách
 (Žaneta Havírová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141527 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma