Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ceske dokumenty tykajici se vzdelavani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komparace legislativních a koncepčních dokumentů České republiky, Francie a provincie Québec se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními potřebami
 (Edita BOURRIEZ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9b87df// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Analýza projektovaného kurikula předškolního vzdělávání v Irsku se zaměřením na problematiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
 (Veronika Polášková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dt7z5/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Projektované kurikulum předškolního vzdělávání ve Francii se zaměřením na problematiku pohybové výchovy
 (Andrea Sibová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q5nek/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Komparace kurikulárních dokumentů pro předškolní vzdělávání se zaměřením na hudební edukaci v České a Slovenské republice
 (Petra Lacinová)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0tnqqp// | Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku | Práce na příbuzné téma