Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cesky kras

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Bryoflora společenstev suchých trávníků jižní části CHKO Český kras
 (Aleš TENČÍK)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gdusxh// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv pastvy na diverzitu mechorostů společenstev suchých trávníků v CHKO Český kras
 (Aleš TENČÍK)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5gidru// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Projevy změny klimatu v CHKO Český kras (návštěvnost, turistika, sporty, možnosti)
 (Pavla Nováčková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//v8meze// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Český kras – Historie těžby vápence a nové využití oblastí těžby
 (Vladimír Roušal)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119610 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Stanovištní vazba nočních motýlů (Lepidoptera: Macrolepidoptera) ve stanovištně pestré přírodní rezervaci (NPR Koda, Český kras)
 (Lenka ZÁVITKOVSKÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ltr1lg// | Učitelství pro základní školy / Z-Př/ZŠ | Práce na příbuzné téma

Analýza cestovního ruchu v CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras
 (Jakub KOSNAR)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p871j3// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Konektivita krajiny na příkladu epigeické arachnofauny v CHKO Český kras
 (Michal ZEDEK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s134zk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Fragmentace lesní krajiny jako důležitý faktor ovlivňující diverzitu společenstev nočních motýlů na příkladu CHKO Český kras
 (Jana Sojková)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//5duq50// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Fragmentace lesní krajiny jako důležitý faktor ovlivňující diverzitu společenstev pavouků na příkladu CHKO Český kras
 (Michal Zedek)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ew4xlc// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Turistická oblast Moravský kras a okolí a zahraniční návštěvníci
 (Veronika ŽIŽKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w6jmn7// | Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)