Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cesky tesin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Český Těšín a Mosty u Českého Těšína od poloviny 19. století.
 (Stanislava FUJAKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xoyt1z// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Strategický plán rozvoje kultury ve městě Český Těšín
 (Alexandra Pyszková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyxfw/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Bývalý politický okres Český Těšín v době tzv. polského záboru (1938-1939)
 (Taťána Kokotková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6yph/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Změny ve vývoji národnostní struktury obyvatelstva bývalého politického okresu Český Těšín
 (Kristýna LYŽBICKÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hpgluy// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Marketingová komunikace Těšínského divadla Český Těšín vůči generaci Y
 (Kateřina Bosáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5cgx5i// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Frýdek - Fryštát - Český Těšín: paralely stavebního vývoje měst v meziválečném období
 (Aneta GRZEGORZ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cxjkxh// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Práce na příbuzné téma

Návrh zvýšení účinnosti kamerového systému města Český Těšín
 (Jakub Moravec)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114279 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Bezbariérové užívání – nemocnice Český Těšín
 (Veronika Stružová)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133899 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nádraží, Český Těšín
 (Filip Krawiec)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129141 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Význam školení první pomoci pro strážníky Městské policie Český Těšín
 (Ingrid MARTINCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//x7nwqo// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)