Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chabarovice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Průběžné vyhodnocení investiční akce jezera Chabařovice při zahlazování následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice
 (Miroslava Vosátková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86519 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení vlivu poměru celkového dusíku k celkovému fosforu na kvalitu vody jezera Chabařovice
 (Daniel ČECH)

2019, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a5hl0f// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Třídění odpadu v obci Chabařovice
 (Václav KLUSOŇ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//10shie// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most
 (Pavlína VYORALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f8kwnj// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Z historie českého obecného a měšťanského školství v obci Chabařovice v letech 1919 - 1936
 (Ondřej MORÁVEK)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e7062d// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Environmentální determinace rozvoje města Chabařovice
 (Hana Čermáková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jaw9l/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Reformy veřejné správy a jejich dopad na město Chabařovice
 (Hana Čermáková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/o1xl7/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Monitoring rybího plůdku a litorálního zooplanktonu v jezerech Chabařovice a Most
 (Tomáš PŘIKRYL)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mw9uo2// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení nádrže Chabařovice
 (Dana MARTÍNKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vybrda// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení výskytu morfologicko-anatomických abnormalit u ryb během vývoje rybího společenstva zatápěné důlní jámy Chabařovice
 (Eliška KALČÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f9mdr6// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)