Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chlorophenols

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití separačních technik ve stanovení chlorfenolů ve vodách
 (Jakub Šulc)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dj7mgq// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Sorpce chlorfenolů na vybrané anorganické materiály
 (Marek DOŠEK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aw8me8// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Chlorfenoly v životním prostředí a možnosti jejich odstranění
 (Martina Zástřešková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82606 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium povrchově aktivních látek s využitím pokročilých elektrochemických metod
 (Matilda Roziková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihy29/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

In vitro toxikologie nových xenobiotik - role jaderných receptorů
 (Jaroslav Janošek)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy7ue/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma