Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chranene druhy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Chráněné druhy rostlin v lokalitě Jerlochovické stěny a Úvoz u pískovny (k.ú. Jerlochovice)
 (Eva Scholasterová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130126 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zvláště chráněné druhy v MZCHÚ Moravskoslezského kraje
 (Klára Kopecká)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tqie0i// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Zvláště chráněné druhy v MZCHÚ Pardubického kraje
 (Veronika Štemberová)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//60kcjx// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Zvláště chráněné druhy rostlin ve stojatých vodách CHKO Poodří
 (Markéta Gdulová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92729 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Obchod s druhy plazů chráněných úmluvou CITES na území ČR ve vztahu k třetím zemím
 (Barbora NOVÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//esadkx// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Invazní druhy rostlin v CHKO Poodří se zaměřením na Solidago canadensis
 (Tomáš Rajdus)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115448 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ochrana zvláště chráněných druhů ptáků v návaznosti na hospodaření na rybníce
 (Petr Benesch)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdcew/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Obchod s ohroženými druhy plazů a obojživelníků chráněných úmluvou CITES na území ČR ve vztahu k třetím zemím
 (Barbora NOVÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j63pdc// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Nakládání s vybranými druhy elektroodpadu v chráněné dílně Uherské Hradiště
 (Jana TROJANOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uvsgis// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Výjimky z ochrany ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 (Nikola Fritzová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kspdq/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)