Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chrom (vi)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Biosorpce chromu Cr (VI) z vodných roztoků na poloprovozně upravený biosorbent z rostlinné biomasy
 (Jiří Šimeček)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107884 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium biosorpce Cr(VI) z průmyslových odpadních vod pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans a Acetobacter aceti.
 (Martina Nováčková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111226 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného pomocí slupek ořešáku královského (Juglans regia)
 (Martina Březinová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92214 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví
 (Lucie Adámková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98380 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Biosorpce Cr(VI), Zn(II) Cd(II) a Ni(II) z vodného roztoku pomocí pecek švestky domácí
 (Lenka Jochymková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97899 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Biosorpce chromu (VI) ořešákem královským - Juglans regia
 (Martina Březinová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82212 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního materiálu ze zemědělství k odstranění chromu Cr(VI)
 (Martina Popková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82470 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice pomocí chemicky aktivované štěpky Juglans regia: kontinuální systém
 (Veronika Pilátová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115750 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodné matrice pomocí chemicky aktivované dřevokazné houby: kontinuální systém
 (Michaela Haluzíková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107995 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit
 (Lenka Lenková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108046 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)