Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chromium (vi) adsorption kinetics

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Biosorpce chromu (VI) ořešákem královským - Juglans regia
 (Martina Březinová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82212 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního materiálu ze zemědělství k odstranění chromu Cr(VI)
 (Martina Popková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82470 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma