Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cirkularni dichroismus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Hodnocení kvality kolagenových vzorků v pevné fázi pomocí cirkulárního dichroismu
 (Matej Ďubašák)

2018, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//dbw232// | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů / | Práce na příbuzné téma

Využití spektroskopie elektronového cirkulárního dichroismu pro stanovení obsahu kyseliny vinné ve víně
 (Kateřina Žáková)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//z2ua64// | Analytická chemie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj metodiky pro analýzu vzorků v pevné fázi metodou cirkulárního dichroismu
 (Tereza Taušová)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//z34pux// | Analytická chemie / | Práce na příbuzné téma

Využití elektronového cirkulárního dichroismu a tenkovrstvé chromatografie pro analýzu čaje
 (Jana Knytlová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lqk8kk// | Analytická a forenzní chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně vyšších rostlin pomocí cirkulárního dichroismu
 (Božena PTÁČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cs0fys// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Elektrochemické a spektrální studium krátkých oligonukleotidů
 (Iveta Pilařová)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyofe/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace krátkých jednoretězcových přesahů telomerické DNA
 (Lukáš Vicherek)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbn8x/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Makro-organizace a flexibilita thylakoidních membrán smrku ztepilého
 (Denisa KUČEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//757jt7// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Charakterizace vybraných lidských potenciálních G-kvadruplexových lokusů in vitro
 (Veronika VANDUCHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ve26cv// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium interakce nanočástic s proteiny, charakterizace vhodnými analytickými metodami
 (Marta BUKÁČKOVÁ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//et5guw// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)