Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cirkulujici nadorove bunky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Cirkulující nádorové buňky jako okno do biologie metastázování
 (Vojtěch Dvořák)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c43cf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Cirkulující nádorové buňky u solidních tumorů.
 (Kateřina HRUBÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qt7toj// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů
 (Eliška Pospíšilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gcw2eo// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Plasticita a heterogenita cirkulujících nádorových buněk
 (Vojtěch Dvořák)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8ak9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení stability cirkulujících nádorových buněk a RNA v transportních zkumavkách.
 (Kateřina HORÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n6j43i// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Validace metody přímé detekce cirkulujících nádorových buněk u pacientů s multiformním glioblastomem.
 (Pavel STEJSKAL)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//47cqjb// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod přímé a nepřímé detekce cirkulujících nádorových buněk
 (Sebastian REICHEL)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hzp8gj// | Chemie / Bioorganická chemie a chemická biologie | Práce na příbuzné téma

Cirkulující endoteliální a progenitorové buňky jako biomarkery angiogeneze u dětských onkologických pacientů
 (Danica Zapletalová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ng89l/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Vliv analgezie na přítomnost cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kolorektálním karcinomem
 (Hanuš SLAVÍK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//chs0bw// | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Cirkulující molekuly mikroRNA u plazmocelulární leukemie
 (Markéta Žárská)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9l47/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)