Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cista energie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj podílu OZE na výrobě elektrické energie v krajích ČR
 (Marek Grán)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vaz89c// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití tepelných čerpadel jako "čisté" energie
 (Lucie Vetterlová)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wswx2o// | Chemie a technická chemie / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Jaderná energie v České republice
 (Lenka Bosáková)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/8405 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vliv povrchové energie kompozitních částic na dlouhodobou stabilitu suspenzí
 (Alena Ronzová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2iyqim// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh technologického zařízení pro uplatnění kapalinového paprsku s vysokou hustotou energie v nízkokapacitních lomech ČR.
 (Roman Gryc)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127410 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Výpočet celkové energie uspořádaných struktur v soustavách tranzitních kovů z prvních principů
 (Květuše Chvátalová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3b3n/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Ekonomické souvislosti aplikace opatření pro úsporu energie v budovách
 (Arnold Mlčák)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/dhulz/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Využití geotermální energie v ZOO v Ústí nad Labem
 (Kristýna Knězů)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/9796 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Práce na příbuzné téma

Energetická a finanční analýza jednotlivých zdrojů energie pro provoz RD
 (Roman Čížek)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29313 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma