Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cisteni odpadni vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Využití dešťové vody jako vody užitkové při výstavbě nových rodinných domů v Mostě
 (Miroslav Němec)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92277 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv materiálu na vlastnosti nanovlákenných membrán určených pro čištění odpadní vody
 (Kateřina Medková)

2018, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//c47vpb// | Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály | Práce na příbuzné téma

Čištění odpadní vody se zbytkovými koncentracemi organických polutantů
 (Lukáš Kačírek)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//6au6c1// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv čistírny odpadních vod v obci Kojčice na kvalitu vody v recipientu
 (Rudolf Koranda)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2e51vu// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Komentovaný překlad vybraných odborných textů na téma „Odpadní vody a metody jejich čištění
 (Vendula Pokorná)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8h83/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka | Práce na příbuzné téma

Průmyslové odpadní vody v SEVESO objektech
 (Zuzana Kašparová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140161 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Ovlivnění vybraných parametrů vody v řece Oskavě čistírnou odpadních vod v Uničově
 (Michal HANOUSEK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z997mp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Biologické čištění odpadní vody se zaměření na společnost Mondelez CR Biscuits Production s.r.o. v Lovosicích
 (Pavel PROCHÁZKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3mgok9// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zpětné využití odpadní a dešťové vody
 (Jakub Záveský)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ldius/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití vyhnilých kalů z městské čistírny k pyrolýze a jejich použití v sorpčních procesech na příkladu fosforečnanů z městské odpadní vody.
 (Jan JANOUŠEK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w166mc// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)