Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cisteni odpadnich vod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Porovnání čištění odpadních vod ve vybraných kořenových čistírnách odpadních vod v Česlé republice
 (Denisa Václavínková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141484 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vyčištěných odpadních vod z vybraných domovních čistíren odpadních vod
 (Čestmír Černý)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137272 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování procesů v čistírně odpadních vod
 (Anna Najbrtová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0xkw/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování čištění komunálních odpadních vod
 (Anna Gardavská)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cjia6/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Návrh a simulace čističky odpadních vod
 (Zdeněk Čech)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7o002j// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Monitorování osudu farmaceutických látek v procesu čištění odpadních vod
 (Šárka Kuklíková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/amder/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)