Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cistirenske kaly

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Degradace léčiva bortezomibu čistírenskými kaly
 (Michaela Křížová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//pigk8n// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Současné možnosti nakládání s čistírenskými kaly
 (Alexandra Gajcová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108329 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Možnosti řešení problematiky nakládání s čistírenskými kaly v Kravařích
 (Zuzana Wranová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108198 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice
 (Karolina RACKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7q1pn3// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Čistírenské kaly, vznik, úprava a využití. Možnosti zapracování do zemědělských půd, využití pro rekultivace a pro úpravy terénu. Ekonomické a environmentální aspekty.
 (Josef STRACHOŇ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ipp9ju// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
 (Anna Šebková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwibch// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Nakládání s kaly z ČOV a možnosti jejich využití se zaměřením na ČOV v Prachaticích
 (Štěpánka RAZÍMOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2388 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti sorpce PVP na biologické kaly
 (Stanislav KLÍVAR)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kxti8u// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Kaly jako surovina k energetickému využití
 (Lucie Petřvaldská)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93443 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Laboratorní ověření nové metody zpracování čistírenských kalů
 (Rudolf Ricka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136642 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)