Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

citlivostni analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Citlivostní analýza tvarových parametrů lopatky Kaplanovy turbíny na její užitné vlastnosti
 (Nikola KOTTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//11dkgw// | Matematika / | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza geometrických faktorů na rozložení výkonu v palivovém souboru VVER-440
 (Martin BAROSS)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v1b6dh// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza modelů evakuace osob z vlakového vozu
 (Lukáš Kuklík)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//9isyxg// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza metody tlak-čas na nepřesnosti měření
 (Kateřina Červinková)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//4kfm98// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza výměníku tepla
 (Patrik Kováč)

2019, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//3jrcdu// | Strojírenství / | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza proudění lopatkami VNT mechanismu
 (Martin Čech)

2011, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//dtykpz// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza nákladů na výpadky plynoucí z nedodržení
 (Jiří Polák)

2010, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//aoqh13// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma

Komparatívna analýza europskych krajín prostredníctvom CGE modelu a analýza citlivosti získaných výsledkov
 (Václav Školuda)

2013, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59499 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS
 (Martina Dohnalová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92339 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)