Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

civilizacni nemoci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Chronické neinfekční nemoci a informovanost žáků 2. stupně ZŠ
 (Pavla Unzeitigová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfyp4/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Chronické nemoci v předškolním věku
 (Kateřina KRÁLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fe2exl// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Obezita - civilizační nemoc civilizované společnosti a její důsledky
 (Lucie Vilimova)

2017, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//lmpv3f// | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Vliv výživy na výskyt civilizačních nemocí člověka
 (Melanie Schwarzová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id/wnnnnj/ | / | Práce na příbuzné téma

Životní styl mladých dospělých a jeho dopady na vybrané rizikové faktory civilizačních nemocí
 (Andrea Martinková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//314hnp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Význam pohybové aktivity v primární prevenci civilizačních nemocí
 (Helena JURÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vuqgla// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Obezita jako civilizační choroba
 (Eva ŠTÁDLEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k0ciz7// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

Pohybová aktivita a civilizační onemocnění (přehledová studie)
 (Martin HOLEŠ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4yr74c// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Práce na příbuzné téma

Úloha zdravotních pojišťoven v prevenci civilizačních nemocí ve stáří
 (Markéta ČERNOCHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fbdvf0// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Rizikové faktory neinfekčních nemocí hromadného výskytu
 (Nina Rakovská)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vh7qua// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)