Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

civka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Kondiční trénink v ledním hokeji
 (Dominik Cívka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhvj7/ | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Využití Helmholtzových cívek pro řízení orientace magneticky aktivních těles a zařízení ve vodném prostředí
 (David FRELICH)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qxxdiv// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv měřicí cívky proudu při měření výkonů
 (Kateřina Sypěnová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116251 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Vliv tvaru napájecího napětí pro měření proudu pomocí měřicí cívky proudu
 (Martin Mikulášek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118833 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Funkční model impulsního testeru vinutí cívek
 (Mikuláš Tschunko)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3556p8// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Práce na příbuzné téma

Chlazení hliníkových cívek nucenou ventilací venkovním vzduchem
 (Dieter Sedlacek)

2020, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cvotqp// | Process Engineering / Tools and Processes | Práce na příbuzné téma

Podrobný výpočet oteplení cívky kotvy synchronního stroje
 (Jiří IPSER)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9g9gc2// | Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika | Práce na příbuzné téma

Konstrukce radiofrekvenční cívky pro zobrazování magnetickou rezonancí
 (Martin Vít)

2016, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//z5am12// | Elektrotechnika a informatika / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Návrh řešení automatické navíječky cívek
 (Josef VIKTORA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wo8xjc// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Odvíjecí zařízení cívky drátu
 (Lukáš Uher)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114855 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)