Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

clients of residential care

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Screening kognitivních poruch, hloubkou odpovídajících syndromu demence, u klientů domova seniorů
 (Tamara Kotalová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v995w/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Připravenost pracovníků pobytových zařízení sociálních služeb poskytovat péči umírajícím klientům
 (Marie BURGETOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zmzp4p// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Práce na příbuzné téma

Příprava klientů dětských domovů na ukončení ústavní výchovy
 (Martina Sedláčková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nyx3a/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Míra soběstačnosti klientů v pobytovém zařízení dlouhodobé péče
 (Martina KORDULIAKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1g9sq6// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Práce na příbuzné téma

Aktivizace klientů v pobytové sociální službě chráněné bydlení
 (Zuzana Kisely)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l3lq0v// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Hodnotová orientace klientů středisek výchovné péče
 (Kateřina Vozihnojová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0iff0d// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Socialní vyloučení klientů rezidenčních služeb pro seniory
 (Petra Vrbická)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiao7/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Diagnostický ústav a jeho klientela, pohled na umístěné děti očima případové studie
 (Rostislav CESARZ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gzkgmy// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Přístup sociálních kurátorů k mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení
 (Petra Kusáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlwyo/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Systém individuálního plánování v oblasti sociální práce s mentálně postiženými klienty v ústavní péči
 (Tereza Gajdošová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1v1d/ | Sociologie / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)