Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coal mines

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany
 (Vít KOPECKÝ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5i4xmd// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany
 (Vít KOPECKÝ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//opgc32// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Úspory elektrické energie při provozování důlních centrálních pásových linek.
 (Michal Álló)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119216 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Nová dobývací metoda chodba-pilíř v uhelných dolech.
 (Jiří Golasowski)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112267 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů.
 (Miroslav Novosad)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100562 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodezie | Práce na příbuzné téma

Těžební velkostroje v Severočeské hnědouhelné pánvi
 (Peter Onuščák)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108192 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh opatření k eliminaci vybraných environmentálních rizik vleček v oblasti uhelných dolů
 (Petr Guňka)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111190 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Ekonomické a kulturní zhodnocení rekultivace hnědouhelných dolů na Mostecku
 (Kristýna Kaiserová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27818 | Ekonomika a management / Arts Management | Práce na příbuzné téma

Vlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionu
 (Petr GAVLÍK)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//er64fi// | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Řešení bezpečnostních rizik souvisejících s prašností na dolech OKD, a. s.
 (Beáta Gibesová)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110389 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)