Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coke plant

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Sanace území bývalé Koksovny Karolina
 (Jakub Šerek)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103485 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Pinch analýza provozu koksochemie
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109248 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Posouzení účinnosti odlučovacího zařízení při zpracování vratných produktů dehtové konzistence na provoze Koksovny Svoboda OKD, OKK, a.s.
 (Marie Radošovská)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82154 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní systémy v technologickém procesu
 (Libor Kubiesa)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82079 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma