Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coke-oven battery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksárenské baterii
 (David Běleš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104579 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Vliv provozních parametrů koksárenské baterie na kvalitu vysokopecního koksu
 (Radek Toman)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99097 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Úprava obsluhovacích zařízení koksovací baterie
 (Marek Lasota)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71534 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Řešení náhradního pohonu výtlačných strojů koksárenské baterie
 (Jan Komosný)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71560 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Dveře komory koksárenské baterie
 (Rostislav Folwarczny)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81097 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výroba koksu a jeho využití ve vybraném podniku
 (Sandra Dubíková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82644 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma