Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coke

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Návrh úprav hořáků na koksárenský plyn pro kotel o výkonu 67 t/h páry v Teplárně Přívoz
 (Jiří Bernát)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109349 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Posouzení optimalizace provozu odsíření koksárenského plynu
 (Radmila Odleváková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107909 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Pinch analýza provozu koksochemie
 (Lenka Šimková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109248 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Kalkulace nákladů výroby koksu v OKK Koksovny, a.s.
 (Dalibor Lang)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119470 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Zařízení pro dopravu koksu do nákladního vozu
 (Jiří Čerbák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129582 | Energetika / Energetika 21.století | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování dehtových úsad z koksárenských provozů
 (Jan Křištof)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110908 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Odsíření koksárenského plynu - materiálová bilance
 (Lenka Šimková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119334 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv regulace otopu koksárenské baterie na obsah oxidu uhelnatého ve spalinách
 (Ivo Baier)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95590 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení jakosti dinasových výrobků pro koksárenské baterie
 (Jaroslav Palička)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93594 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Čištění odpadních vod při výrobě koksu
 (Lumír Žabenský)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104526 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)