Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coking coal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Doprava černého uhlí pro potřeby koksovny pomocí pásového dopravníku, včetně návrhu shazovacího vozu
 (Rudolf Ruttkay)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99910 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

Koroze ocelí na kokso-chemických provozech koksovny
 (Maroš Jány)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87901 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Posouzení vybraných vlastností suroviny z nádrže Carbol - lokalita Dukla
 (Tomáš Vitoch)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74289 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma