Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coking

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Zkoušení konstrukčních ocelí a jejich ochrana vůči vlivům atmosféry na koksovně
 (Maroš Jány)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99242 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Doprava černého uhlí pro potřeby koksovny pomocí pásového dopravníku, včetně návrhu shazovacího vozu
 (Rudolf Ruttkay)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99910 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

Jáma a koksovna Karolina
 (Patricie Hartošová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92547 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Posouzení účinnosti odlučovacího zařízení při zpracování vratných produktů dehtové konzistence na provoze Koksovny Svoboda OKD, OKK, a.s.
 (Marie Radošovská)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82154 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza potenciálu investice do Dolu Frenštát v kontextu situace na černouhelném trhu ČR
 (Barbora Klečková)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gyrr7/ | Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost / | Práce na příbuzné téma

Významné organické látky v odpadech hutního průmyslu Ostravska
 (Martina Miková)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75921 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Posouzení vybraných vlastností suroviny z nádrže Carbol - lokalita Dukla
 (Tomáš Vitoch)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74289 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní systémy v technologickém procesu
 (Libor Kubiesa)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82079 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)