Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

color grading

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Color grading v současné autorské seriálové tvorbě České televize
 (Jan Tégláš)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/jzhbt/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba | Práce na příbuzné téma

Proměny color gradingu po nástupu digitální technologie
 (Benedikt Kyselka)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqqf3/ | Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury / | Práce na příbuzné téma

Color grading a význam barev ve filmu
 (Jan Výbora)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50438 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Práce na příbuzné téma

Colour grading v americkém žánrovém filmu od roku 1990 po současnost
 (Filip Neminarz)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dzxrf/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba | Práce na příbuzné téma

Barevné úpravy digitálního obrazu
 (Orlin Stanchev)

2014, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u1u6z0// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Práce na příbuzné téma

Black and White Cinematography in the Digital Era
 (Guilherme Burgos Barbosa da Silva)

2017, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9927 | Film, Television and Photography / Cinematography | Práce na příbuzné téma