Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

combined disability

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Komunikácia u jedincov s kombinovaným postihnutím
 (Martina Maximová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b68ev/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Specifika vývoje komunikačních schopností u dětí s kombinovaným postižením
 (Rozita Albertová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uww9j/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj dovedností uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením v rámci sociálně terapeutické dílny
 (Blanka Iralová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnqfv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Role osobního asistenta ve speciálně pedagogické péči u jedinců s těžkým kombinovaným postižením
 (Ivana Kuchařová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q30y3/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Využití prvků ergoterapie při dosahování osobních cílů dospělých klientů s mentálním a kombinovaným postižením v denním stacionáři
 (Monika Milarová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwn4w/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Pohybové aktivity osob se sluchovým a kombinovaným postižením v dospělosti
 (Pavel Doubrava)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/seq0y/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Stimulace řečového vývoje u dětí s kombinovaným postižením v rámci služeb střediska rané péče
 (Magda Čermáková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/moi3u/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Budoucnost dětí s poruchami autistického spektra očima jejich rodičů
 (Lenka PAVLOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9siu17// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Příběhy rodin s dítětem s těžkým kombinovaným postižením v kontextu edukace
 (Marcela MICHALÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hjbt0i// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti rodičů s podporou v péči o dítě s těžkým kombinovaným postižením
 (Veronika PRANTLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8y8u09// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)