Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

conductors

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
45. výročí Státního komorního orchestru Žilina
 (Jozef Fupšo)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/f64z2/ | Hudební umění / Hra na housle | Práce na příbuzné téma

Janáčkův „Taras Bulba" - rozbor interpretace světových dirigentů v kontextu s brněnskou janáčkovskou interpretační tradicí
 (Joel Hána)

2019, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vzur5/ | Hudební umění / Dirigování orchestru | Práce na příbuzné téma

Interpretační přístupy dirigentů k Dvořákově Symfonii č. 9.
 (Nikol Kraftová)

2017, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qwhjq/ | Hudební umění / Dirigování orchestru | Práce na příbuzné téma

Kontaktování vodičů na tlustovrstvých substrátech pro vysokoteplotní aplikace
 (Tomáš PANGRÁC)

2022, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vgo7x5// | Materiály a technologie pro elektrotechniku / | Práce na příbuzné téma

Návrh laboratorní úlohy pro měření oteplovacích křivek vodičů
 (Jakub SEIFERT)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//14uh7u// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

Svařování elektrovodných vodičů na bázi hliníku
 (Michal Vařeka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144513 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vliv měděných vodičů na tepelnou stabilitu PVC izolací
 (Jana Štolbová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//w1vf96// | Aplikovaná chemie a materiály / | Práce na příbuzné téma

Kontaktování tištěných vodivých motivů na flexibilních substrátech
 (Miroslav ZIGO)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mebbwq// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Návrh technologie svařování elektrovodných vodičů z mědi
 (Jakub Hořínek)

2023, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/150995 | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Proudový zesilovač pro účely diagnostiky metalických vedení
 (Radek Ackermann)

2020, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d8nuij// | Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)