Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

creative groups.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

návrh strategie efektivní komunikace spolčnosti Creative Packaging s cílovými skupinami
 (Georgios KOULISIANIS)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rgs8ad// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Problematika vzniku a podpory tvůrčích skupin 50. a 60. let 20. století se zaměřením na brněnské reálie
 (Pavel Kachlík)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l859g/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Rozvoj prosociálních dovedností dětí mladšího školního věku v rámci setkávání různých etnik s využitím výtvarných her ve školní družině
 (Vlasta ŠŤASTNÁ)

2012, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ysltka// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma