Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

crushed aggregate

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studie dostupnosti zásob stavebního kamene ve vazbě na státní surovinovou politiku a ekologické dopady dopravy drceného kameniva
 (Jan Otava)

2022, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148367 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Návrh na změnu technologické úpravy v souvislosti s požadavky na tvarový index hrubého drceného kameniva na provozovnách Pohled a Bílý Kámen - studie
 (Tomáš Adamus)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82313 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma