Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cteni s porozumenim

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Kompenzační strategie pro dospělé studenty s dyslexií zaměřené na rozvoj dovednosti čtení s porozuměním v cizím jazyce.
 (Vladimíra Vokráčková)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4587/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

Čtení s porozuměním u žáků s dyslexií ve srovnání s žáky intaktními ve 2. až 5. ročníku ZŠ
 (Monika SATTLEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//omqc7a// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Vysokoškoláci s vrozenou a raně získanou vadou sluchu a jejich problémy s porozuměním čtenému odbornému textu
 (Lenka Tonarová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nirez/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Deskripce základních rozdílů žáků s dyslexií a běžné populace z hlediska čtení s porozuměním a základních logických úvah.
 (Ivana CIBULKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ex97gj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Vliv čtenářské dílny na rozvíjení čtení s porozuměním u dětí v logopedické třídě ZŠ.
 (Olga Ondrušová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahnza/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Porovnání úrovně hlasitého čtení a čtení s porozuměním u žáků 2. ročníku základní školy
 (Vlasta Moravcová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/emhxh/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním s využitím mimočítankové četby ve 4. ročníku základní školy
 (Kateřina Přívratská)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//y9zrr8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (u) | Práce na příbuzné téma

Čtení s porozuměním u žáků s vadami sluchu na střední škole
 (Lucie SCHINDLEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g2qwxb// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a německá filologie | Práce na příbuzné téma

Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 2. stupni ZŠ
 (Karolína Olivová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frr75/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ 1
 (Hana Špaňhelová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/luwqa/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)