Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

cyklicke zkousky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy
 (Tomáš KUNÁT)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ojsn1p// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Únavová zkouška pružiny z polymerních kompozitních materiálů
 (Přemysl Kostka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xwr0ty// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu dělení materiálu na velikost zatížení při cyklickém namáhání pevnostního materiálu
 (Vojtěch Kousal)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nyvznn// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti martenzitické antikorozní oceli před a po cyklickém zatěžování
 (Jana Maluchová)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119354 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Simulace únavových zkoušek oceli 11523
 (Kateřina Macurová)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71524 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Možnosti zjemňování zrna nízkouhlíkové oceli cyklickou deformací za tepla
 (Ondřej Folta)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109289 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma