Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dark turismus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Dark turismus
 (Markéta Býmová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7079 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Marketing subjektů cestovního ruchu zaměřených na dark turismus
 (Tereza Roušarová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11687 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Dark turismus v České republice
 (Markéta Kůtová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41188 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Projekt založení cestovní kanceláře ve Zlíně - zaměřené na dark turismus
 (Terezie STUCHLÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k0fe6t// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Dark turismus ve střední Evropě
 (Josef Sedláček)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//hxqyv2// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Dark Tourism v Praze
 (Adéla Slánská)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/a5t6y/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ) | Práce na příbuzné téma

Dark tourism - kostnice v České republice
 (Michaela Terková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//savhfb// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Temný turismus v Severních Čechách
 (Kristýna Brunnerová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119789 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Analýza předpokladů pro rozvoj dark tourismu v České republice
 (Alina Belushkina)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/kcnhn/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Práce na příbuzné téma

Využití dark tourism v marketingu destinace
 (Barbora SLOVÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oyfdh9// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)