Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

datova entita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Named Entity Recognition in Historical Text Documents
 (Milan VACEK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c75vhe// | Inženýrská informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

DBpedia linkage analysis leveraging on entity semantics
 (David Fuchs)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79885 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh datové vrstvy pro business aplikaci v n-vrstvé architektuře s využitím technologie Microsoft Entity Framework 4.0
 (Václav Bašniar)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89518 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Využití algoritmů dataminingu pro rozpoznávání pojmenovaných entit
 (Vojtěch Houžvička)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//qjy8em// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma