Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

deinstitucionalizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů na příkladu (ne)existence českých zemí
 (Petr Marek)

2018, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgc97/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Změny kvality života jedinců s vysokou mírou podpory v rámci procesu deinstitucionalizace
 (Renata Dvořáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whn35/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Individuální plánování v průběhu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby s postižením
 (Kateřina Koutecká)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//gjrqsl// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Proces deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory na Královéhradecku
 (Monika Wohnerová)

2016, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4190 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vliv vzdělávání na průběh transformace a podporu deinstitucionalizace pobytové sociální služby
 (Jana Krčmářová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//32kb0l// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Dobrovolnictví jako deinstitucionalizace sociální práce
 (Barbora KRATKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ntd8x2// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Proces deinstitucionalizace ústavních zařízení a následná transformace zdravotně znevýhodněných osob do alternativních typů péče.
 (Stanislava FAGULCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i1e4vr// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Deinstitucionalizace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením.
 (Vlasta Dočekalová)

2015, Rigorózní práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//t0a7u0// | Ostatní programy / Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
 (Veronika Suchá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bs5xlm// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)