Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

delaunayho triangulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Triangulace ořezaných NURBS ploch
 (Ondřej Staňkovič)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92902 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Nábojové deskriptory a jejich využití pro výpočet pKa
 (Jaroslav Oľha)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vvltw/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Algoritmy pro manipulaci s velkými geometrickými daty
 (Jiří SKÁLA)

2012, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jbyt1c// | Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Algoritmus A* Search implementovaný pomocí technologie CUDA
 (Jan Ivanovský)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98880 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Vývoj algoritmu pro detekci kapes v proteinech
 (Andrej Kuročenko)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/huijt/ | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Plánování průchodu molekuly úzkým místem
 (Jan Byška)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oq5ei/ | Informatika / Počítačová grafika | Práce na příbuzné téma

Matematické modelování deformací tkání v MRI obrazech
 (Matyáš Kuhn)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/za4pq/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Měření přesnosti interpolace na trojúhelníkové síti pro různá rozložení bodů
 (Jan SCHRÖPFER)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w49ebb// | Inženýrská informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma